Podle historických údajů můžeme říci, že hru, která byla tenisu velice podobná, se hrávala v Mexiku. Také staří Římané hrávali hru, která byla podobna našemu tenisu. Tato hra ovšem nesla označení trigon. Ve středověku, blíže ve 12. století, se v Itálii hrála další podobná hra, která byla známá pod názvem Gioco della pallone, později della corda. Také Španělsko mělo ve 14. století svoji obdobu tenisu. Pro svoji oblíbenost se dále dostala do Nizozemí a do Německa. Tenis se ale nehrál venku, jak bylo do té doby zvykem, ale v uvnitř v míčovnách.

Asi největším mezníkem byl rok 1592. V tomto roce se totiž objevil způsob hraní tenisu, který je nejvíce podobný tomu novodobému. Tato hra byla označována jako paume a vznikla ve Francii v Paříži.

Angličan Walter Clopton Wingfield se nechal touto hrou inspirovat a o v roce 1875 si nechal patentovat hru, pod názvem tenis. Podle většiny historiků pochází většina dnešní terminologie o tenisu, právě z tohoto období. Dalším významným mezníkem byl rok 1886. V tomto roce totiž dostal tenisový dvorec svoji dnešní podobu.

První mistrovství se pak konalo ve Wimbledonu roku 1877. Další velké turnaje se pak konají v New Yorku, v australském Melbourne a v Paříži.

Poprvé se tenis objevil na olympijských hrách roku 1896 a v roce 1924. Poté byl na dlouhou dobu z olympijských disciplín vyřazen. Znovu se objevil roku 1988.

Mezinárodní tenisová federace, která vznikla roku 1913, vyhlásila v roce 1924 pravidla, která bez větších změn platí do dnes.

Další velkým tenisovým turnajem je Davis Cup. Jedná se o každoroční soutěž mužů v národních týmech. Poprvé se objevil v roce 1900. Velice obdobná soutěž, která se týká ženských národních týmů, nese název Fed Cup a poprvé se začala hrát teprve v roce 1963. Přesně na oslavu 50. výroční založení Mezinárodní tenisové federace (ITF).